Reis augustus 2014

Reis augustus 2014

Het was een reis met vele prachtige contactmomenten tussen de kinderen en de clowns Plip en Kees.

We hebben dit keer zes instellingen in onze planning opgenomen. Dit zijn bekende instellingen voor Clowns for Life waar we aan vele personeelsleden al een of twee trainingen (Contact and Joy) hebben gegeven.


Voordat wij afreizen naar de te bezoeken instellingen, eerst maandag een gesprek gehad op het Directorat (kinderbescherming Sibiu). Zij zijn hiërarchisch verantwoordelijk voor alle te bezoeken instellingen.

Tijdens het vorige bezoek van Clowns for Life in april hebben wij kennis gemaakt met de nieuwe directrice van het Directorat, Laura Vilsan.

Zij gaf ons destijds al aan dat ze ons volledig en actief wil ondersteunen in onze activiteiten in hun instellingen. De reden hiervoor is dat zij vindt dat er zeker training mag zijn voor het personeel zodat zij meerdere tools krijgen om op een andere manier positief contact te maken met de kinderen. Ook heeft ze vanuit de instellingen gehoord hoe positief ze onze bezoeken/ trainingen ervaren.

Ook dit keer hebben zij de planning verzorgd, het vervoer van en naar de instellingen. Vrijdagmiddag zullen we het bezoek evalueren.

Laura vond het leuk om dit berichtje over Clowns for Life te schrijven.

Wij zijn echt allerhartelijkst ontvangen door alle directeuren van de instellingen.  Sommige kinderen herkennen de clowns, althans de energie en blijheid die ze met zich meebrengen.Ook konden we merken dat de training nog echt leeft bij het personeel, ze laten spontaan oefeningen zien en kijken uit naar oktober.

Deze reis heeft vele geluksmomenten gebracht daar waar dit niet zo vanzelfsprekend is en het welkom was hartverwarmend. Kees en Plip (Annette en Ralf) zijn enthousiast en we mogen terugkijken op een mooie reis.

Reacties

reacties