ANBI gegevens

Naam: Stichting Clowns for Life

RSIN: 817591400

Contactgegevens

Bestuurssamenstelling

Beleidsplan: zie onze pagina waarom?

Beloningsbeleid: stichting Clowns for Life werkt volledig example of a well written literature review met vrijwilligers; er worden dus geen beloningen verstrekt. De gemaakte onkosten voor clownsattributen, trainingsmaterialen en reiskosten i.v.m. de reizen naar Roemenië worden wel vergoed.

Doelstelling: zie missie en visie

Uitgeoefende activiteiten: zie pagina onze reizen. Daarnaast hebben wij circa 6 bestuursvergaderingen per self reflective essays jaar en een clownsdag, voor teambuilding en training.

Financiële verantwoording:

Financiële verantwoording 2013

Financiële verantwoording 2014

Financiële verantwoording 2015

Financiële verantwoording 2016

Financiële verantwoording 2017